Χωματουργικές – Κατασκευαστικές Εργασίες

H «ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ» δραστηριοποιείται με εξαιρετικά επιτυχημένη δραστηριότητα και στο χώρο των χωματουργικών εργασιών στον νομό Ηλείας αλλά και της ευρύτερης περιοχής της Δυτικής Ελλάδας.

Η εταιρία μας κατέχει σύγχρονα μηχανήματα ικανά να ανταπεξέλθουν σε κάθε εργασία, και οι έμπειροι διπλωματούχοι χειριστές οδηγοί μας είναι παραπάνω απο ικανοί να ανταπεξέλθουν στις όποιες δυσκολίες μπορέι να παρουσιάζουν οι εργασίες σας.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ - ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Διαμόρφωση χώρων

Οικοδομικές εργασίες

Διαμόρφωση εδάφους

Εκσκαφές -κατεδαφίσεις

Φόρτωμα και αποκομιδή μπαζών με φορτηγά

Διαμορφώσεις – καθαρισμός ρεμάτων

Μπαζώματα

Έργα οδοποιίας, υποδομή και διάνοιξη δρόμων

Έργα ύδρευσης και αποχέτευσης

Κατασκευή βόθρων