Ενοικιάσεις κάδων – containers

H «ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ» δραστηριοποιείται στην αποκομιδή και διαχείριση στερεών αποβλήτων στην ευρύτερη περιοχή του ΠΥΡΓΟΥ ΗΛΕΙΑΣ (μπάζα, απορρίμματα ανακαινίσεων, βιομηχανικά απόβλητα, κ.α) από το 2011.

Η εταιρία μας κατέχει όλες τις απαιτούμενες αδειοδοτήσεις για τη διαχείριση στερεών αποβλήτων και ενοικίαση κάδων (containers) ογκωδών απορριμμάτων και μπαζών, καθώς και στην ανακύκλωση.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΚΑΔΩΝ (CONTAINERS)

Ενοικιάσεις κάδων / containers

Συλλογή – διαχείριση και εμπόριο ανακυκλώσιμων υλικών

Αποκομιδή – μεταφορά μπαζών

Μεταφόρα χωμάτων (φυσικά λιπάσματα)

Καθαρισμοί οικοπέδων και ακάλυπτων χώρων από μπάζα και κάθε είδους απορρίματα